Đá cảnh tự nhiên Đà Nẵng

đá cảnh tự nhiên đà nẵng

Đá cảnh tự nhiên Đà Nẵng được biết đến những năm gần đây từ phong trào chơi Đá Cảnh tại Đà Nẵng phát triển mạnh mẽ bao gồm các thể loại đá cảnh như: đá cảnh nghệ thuật tự nhiên, đá phong thủy, đá cảnh hòn non bộ…nhưng đá cảnh nghệ thuật suiseki là được nhiều người chơi đá đặc biệt tập trung chú trọng, góp phần tạo nên thương hiệu đá cảnh tự nhiên Đà Nẵng.

Những người chơi đá cảnh tại Đà Nẵng có nét riêng biệt, mang đậm phong cách Miền Trung. Nhiều câu lạc bộ đá cảnh Đà Nẵng ra đời, nó được hình thành từ sự tụ tập của những nhóm người dần dần khi hội đủ những yếu tố cần thiết họ lập nên câu lạc bộ đá cảnh.

Nghệ thuật sưu tầm đá cảnh và cách chơi đá cảnh cũng lắm công phu. Ngoài khả năng cảm nhận đặc biệt, trí tưởng tượng phong phú của những nghệ nhân đá cảnh họ cần phải là một nghệ sĩ đá cảnh luôn dành tính yêu sai mê với đá vô tận.

đá cảnh nghệ thuật tự nhiên đà nẵng

Xem thêm về : Đá cảnh Phú Yên

Đá Cảnh Nghệ Thuật