Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Thác nước 2A1919

Kích thước: Ngang 12cm, Cao 8cm, Sâu 6cm

Nguồn gốc: Abegawa, Nhật bản

Tình trạng : Đã cắt đáy.