Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Núi Hồ 8A197

Kích thước: Ngang 28 cm, Cao 13 cm, Sâu  12 cm

Chất liệu : Basalt

Nguồn gốc: Sông Hinh Phú Yên, Viet Nam