Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Kinh Kông 6A1827

Kích thước: Ngang 33cm, Cao 48cm, Sâu 30cm

Chất liệu : Bazan

Nguồn gốc:  Khánh Vĩnh, Viet Nam