Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Người 11A1922

Kích thước: Ngang 3 cm, Cao  7.5 cm, Sâu  2.5 cm

Chất liệu : Basalt 

Nguồn gốc: Sông Hinh Phú Yên, Viet Nam