Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Đạt Ma 5A1925

Kích thước: Ngang 10cm, Cao 15cm, Sâu 8cm

Chất liệu: Conglomerate

Nguồn gốc: Duy Xuyên Quảng Nam, Viet Nam