Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Thác Bạc 5A181

Kích thước: Ngang 12cm, Cao 16cm, Sâu 8cm

Chất liệu : Gniess