Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Núi Thác 10A1814

Kích thước: Ngang 17cm, Cao 22cm, Sâu 8cm.

Nguồn gốc: Duy Trung Duy Xuyên Quảng Nam, Viet Nam