Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Hang động

Mã: 11suiseki11C16 Danh mục:

Kích thước: Ngang 7cm, Cao 5cm, Dày 4cm
Chất liệu : Bazan