Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Cổng trời 10B183

Kích thước: Ngang 6cm, Cao 5,5cm, Sâu 3,5cm

Chất liệu : Basalt 

Nguồn gốc: Khánh Vĩnh, Khánh Hòa, Viet Nam