Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Thác nước 8A1920

Kích thước: Ngang 9,5 cm, Cao  4 cm, Sâu  5 cm

Nguồn gốc: Nhật bản.