Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Cứu độ 5A1833

Browse Wishlist

Kích thước: Ngang 25cm, Cao 26cm, Sâu 8cm

Chất liệu : Gờ nai