Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Mái nhà 7B1821

Kích thước: Ngang 5cm, Cao 3,5cm, Sâu 5cm

Chất liệu : Caxedon

Nguồn gốc: Lâm Đồng , Viet Nam