Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Núi dài

Mã: 18SMV10B16 Danh mục:

Kích thước: Dài 8cm, Cao 2cm, Dày 2,5cm
Chất liệu : Basalt