Đá cảnh đẹp trên thế giới

đá cảnh đẹp trên thế giới

Trên thế giới có rất nhiều đá cảnh đẹp tự nhiên, Đá cảnh nghệ thuật là môn nghệ thuật đòi hỏi người chơi phải có tâm tĩnh, đôi mắt tinh thông. Nơi khởi nguồn của những tảng đá, viên đá đẹp là từ đất nước Nhật Bản và lan rộng ra các nước Trung Quốc, Việt Nam và các nước Châu Á khác. Mời các bạn tham khảo một số tác phẩm tản đá, những mẫu đá cảnh đẹp trên thế giới.

đá cảnh đẹp trên thế giới

đá cảnh đẹp trên thế giới

đá cảnh đẹp trên thế giới

* Xem thêm về: Đá cảnh Phú Yên

* Xem thêm nhiều sản phẩm đá cảnh Suiseki tại trang web http://www.suiseki.vn/

Đá Cảnh Nghệ Thuật