Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Vũ điệu võ thuật

Mã: SHV182 Danh mục:

Kích thước : 12 x  23 cm
Chất đá: Bazan
Kỳ thạch, với hình dáng kỳ lạ có khi ta thấy hư hư ảo ảo của hai gương mặt, có khi ta thấy hình ảnh của một môn đồ Thiếu Lâm Tự đang đi quyền.