Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Trăng Rằm

Mã: SVV112 Danh mục:

Kích thước: 10cm x 16cm

Chất đá : Bazan