Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Trăng Rằm

Mã: 5SVV11B168 Danh mục:

Kích thước: Ngang 20cm x Cao 14cm x Sâu 6cm
Chất đá : Gờ nai