Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Thì Thầm

Mã: SMV226 Danh mục:

Kích thước (cm): 11 L x 6 W x 14H

Kích thước (cm): 11 L x 8 W x 11H

Chất đá : Cuội kết