Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Sơn động

Mã: SHV179 Danh mục:

Kích thước : 16 x 13 cm
Chất đá núi lửa Bazan