Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Sinh Lão Bệnh Tử

Mã: SHV132 Danh mục:

Kích thước : 21cm x 12cm x 15cm

Chất đá: Bazan

Viên dá mô tả từng bậc thang của các cung Sinh – Lão – Bệnh – Tử, quy luât của cuộc sống, không có thể thay đổi, nhưng nếu biết sống đúng mức thì cái chết chỉ là giâc ngủ ngàn thu.