Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Sa mạc Canyon

Mã: SHV227 Danh mục:

Kích thước (cm): 18 L x 13 W x 13H

Chất đá : Bazan