Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Rồng và nguyệt

Mã: SVV117 Danh mục:

Kích thước : 13 x 16 cm.
Chất đá: THÌN – rồng, đại diện cho 1 trong 12 con giáp.