Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Quan Âm Bồ Tát

Browse Wishlist
Mã: SHV133 Danh mục:

Kích thước : 27cm x 13cm x 8cm

Chất đá:Gniess.