Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Núi Ngựa

Mã: SHV178 Danh mục:

Kích thước: 21cm x 10cm x 12cm

Chất đá : Bazan