Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Hòa Quyện

Mã: SVV172 Danh mục:

Kích thước : 7 x 21 cm
Chất đá; Gờ nai

Bức tranh diễn tả đôi nam thanh nữ tú say đắm yêu thương bên nhau.