Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Doi cát (Hirasu-ishi)

Mã: SMV13 Danh mục:

Kích thước (cm): 9 L x 6 W x 5H

Chất đá : Bazan