Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Kích thước: Ngang 18cm, Cao 9,5cm, Sâu 6cm

Chất liệu : Basalt 

Nguồn gốc: Đại Bình Lâm Đồng , Viet Nam