Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Vua Sư Tử 11C16

Mã: 31suiseki11C16 Danh mục:

Kích thước: Ngang 16cm, Cao 21cm, Dày 9cm
Chất liệu : Caxedon