Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Suiseki Phong Cảnh

Mã: 2SVV9A16 Danh mục:

Kích thước: Ngang 17cm, Cao 12cm, Dày 7cm
Chất liệu : Gniess