Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Vách núi 6A189

Kích thước: Ngang 10cm, Cao 16cm, Sâu 10cm

Chất liệu : Basalt

Nguồn gốc: Khánh Vĩnh, Viet Nam