Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Vách Dựng 1A197

Kích thước: Ngang 20cm, Cao 22cm, Sâu 15cm

Chất liệu : Basalt 

Nguồn gốc: Đại Bình Lâm Đồng, Viet Nam