Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Vách đá cheo leo 2A1922

Kích thước: Ngang 9cm, Cao 14cm, Sâu 7cm

Nguồn gốc: Abegawa, Nhật bản