Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Tử Vì Đạo

Mã: 21suiseki11D16 Danh mục:

Kích thước: Ngang 14cm, Cao 16cm, Dày 10cm
Chất liệu : Gniess.
Chú giải: Thích Quảng Đức Tự thiêu