Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Trăng vơi

Mã: 32suiseki12A16 Danh mục:

Kích thước: Ngang 30cm, Cao 30cm, Dày 10cm
Chất liệu : Basalt