Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Trăng treo đỉnh núi

Mã: 25suiseki11D16 Danh mục:

Kích thước: Dài 28cm, Cao 19cm, Dày 9cm
Chất liệu : Gniess