Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Trăng soi đáy nước

Mã: 33suiseki12A16 Danh mục:

Kích thước: Ngang 24cm, Cao 27cm, Dày 8cm
Chất liệu : Gniess