Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Trăng 6A174

Kích thước: Ngang 15cm, Cao 10cm, Sâu 6cm

Chất liệu : Gniess