Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Thiền Sư 9B1821

Kích thước: Ngang 15cm, Cao 16cm, Sâu 10cm

Chất liệu : Basalt 

Nguồn gốc: Khánh Vĩnh , Viet Nam