Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Thiền sư 6A1813

Kích thước: Ngang 17cm, Cao 18cm, Sâu 8cm

Chất liệu : Basalt