Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Thiền Sư 2B174

Kích thước: Ngang 8,5cm, Cao 16cm, Sâu 6cm

Chất liệu : Basalt