Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Thiền sư 1B174

Mã: suiseki1B174 Danh mục:

Kích thước: Ngang 3.5cm, Cao 4cm, Sâu 2.5cm

Chất liệu : Gniess