Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Tháp cổ 5A1920

Kích thước: Ngang 15cm, Cao 17cm, Sâu 8cm

Chất liệu : Limestone

Nguồn gốc: Thanh hoa, Viet Nam