Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Thánh Địa Mỹ Sơn

Mã: 11SHV10B16 Danh mục:

Kích thước: Ngang 9cm, Cao 19cm, Dày 8cm