Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Thăng Long 10SHV10B16

Mã: 10SHV10B16 Danh mục:

Kích thước: Ngang 20cm x Cao 24cm x Sâu 10cm
Chất đá: Duy Trung