Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Thác nước 9A177

Kích thước: Dài 18cm, Cao 8cm, Dày 7cm

Chất liệu: Bazan.