Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Kích thước: Ngang 13cm, Cao 8cm, Sâu 8cm

Nguồn gốc: Abegawa, Nhật bản