Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Thác nước 2A196

Kích thước: Ngang 12cm, Cao 14cm, Sâu 10cm

Nguồn gốc: Abegawa, Nhật bản