Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Thác nước 1A192

Kích thước: Ngang 15cm, Cao 12cm, Sâu 18cm

Chất liệu : Bazan

Nguồn gốc: Đại Bình Lâm Đồng,  Viet Nam