Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Thác nước 1A1914

Kích thước: Ngang 24cm, Cao 33cm, Sâu 12cm

Chất liệu : Basalt 

Nguồn gốc: Đaklak, Việt Nam